Политика за личните данни 

 

 

 

 

Ние уважаваме неприкосновеността на личния Ви живот във връзка с това ще предприемем необходимите мерки, за да гарантираме защитата на личните Ви данни

 

 

1. В електронен магазин "www.magazin-obuvki.com” потребителите се разделят на нерегистрирани потребители (гости) и регистрирани потребители.

Регистрираните потребители доброволно предоставят своите лични данни при регистрация в сайта.

2. Съобразно ЗЗЛД, регистрираните потребители имат право на достъп и промяна на личните си данни, както и да изискат от “www.magain-obuvki.com” да бъде закрит техният потребителски профил.

3.  “www.magain-obuvki.com” няма да предоставя личните данни на регистрираните потребители на трети лица за рекламни и промоционални цели, както и по други причини, освен ако не бъдат изискани от служби, свързани със законодателството на Република България.

4. В случай на неспазване на условията за ползване на онлайн магазин  “www.magain-obuvki.com” и нарушаване на етикета, администраторите на  “www.magain-obuvki.com” имат правото да ограничат достъпа до онлайн магазина на нарушителите.

5.  “www.magain-obuvki.com” запазва правото си да променя настоящата политика на личните данни по всяко време, без предварително известие, като изменената политика на личните данни ще бъде публикувана на настоящата страница. Моля, проверявайте редовно раздела за нашата политика за защита на личните данни.

6.  “www.magain-obuvki.com” съхранява cookies и log файлове с цел персонализиране и подобряване на услугите си.

7.  “www.magain-obuvki.com” използва инструмента Google Analytics, за да отчита посещенията в уеб сайт и поведението на потребителите.

8. Ние не носим никаква отговорност за щети, възникнали от неверни или непълни данни, предоставени от вас.

9. Тази Политика за защита на личните данни има за цел да Ви информира за използването на личните Ви данни, които се събират, когато посещавате нашия електронен магазин.

10. Нашият електронен магазин може да съдържа връзки към други уеб сайтове или Вие може да сте стигнали до нашия електронен магазин чрез връзки от друг уеб сайт. Трябва да знаете, че ние не носим отговорност за политиките и практиките за защита на личните данни на други уеб сайтове. Подобно съдържание се регулира от техните условия за ползване и от всички други указания и информация за личните данни, които техните уеб сайтове предоставят.

11. При своята регистрация Вие се задължавате да предоставите точна, вярна и пълна информация за себе си, както и да я подновявате своевременно така, че да я запазвате точна, вярна и пълна. При невярна, неточна и/или непълна информация, Вие заявявате, че сте напълно отговорен.

12. Веднъж регистрирани, Вие имате възможност по всяко време да разглеждате и променяте информацията попълнена при регистрацията.
13. Чрез регистрационната форма събираме следния тип информация:
*персонална: електронна поща, парола за достъп до сайта, Име Фамилия, Телефон, Град, адрес и пощенски код.
*неперсонална: браузърът който ползвате, URL и др.

14. Съгласявате се част от информацията да бъде използвана от  “www.magain-obuvki.com” за връзка и комуникация по телефон, поща или електронна поща.

15. Вие сте отговорен за поддържането на конфиденциалност на Вашето потребителско име и парола и за всички действия, произтичащи от вашата регистрация.

 

I. ВЪВЕДЕНИЕ

 

Защитата на личните данни е от изключителна важност за нас. Магазин за обувки "ЖАКО" не продава вашите данни на други дружества или лица. Ако предоставяме Вашите данни на трети лица, то това са наши изпълнители, които обработват информацията от наше име, следвайки инструкциите ни и прилагайки нашия стандарт за защита на личните Ви данни. Ние се стремим да бъдем максимално ясни, конкретни и прозрачни в информацията относно обработването на личните Ви данни, която Ви предоставяме.

 

II. КАКВО СА ЛИЧНИ ДАННИ?

 

 

Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (като електронен адрес, имена, възраст, дата на раждане, телефон и други).

 

III. СЪБИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ.

 

 

Магазин за обувки "ЖАКО" събира, използва, съхранява и обработва личните Ви данни, които са нужни на Дружеството за изпълнение на предоставяне на услугите и стоките на Магазин за обувки "ЖАКО". Предоставянето на тези данни е напълно доброволно. Данните Ви служат за управление на Вашия профил в интернет страницата ни и управление на Вашите покупки. Също така могат да бъдат употребявани за статистически цели, които са свързани с подобряване качеството на услугите ни, както и маркетинг дейности на магазин за обувки "ЖАКО"

По-долу са изброени примери за видовете лична информация, които магазин за обувки "ЖАКО" може да събира, както и за начините, по които можем да я използваме. 

Всеки път, когато потребител отвори нашата уеб страница и различните менюта в нея, ние получаваме информация под формата на информационен протокол със следното съдържание:

- уебстраницата, която ви е препратила към нас;

- IP-адрес;

- дата и продължителност на достъпа;

- запитването на потребителя;

- количеството на прехвърлените данни;

- информация за браузъра и операционната система, които ползвате;

- гео локация.

 

IV. КАКВА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ?

 

 

- За създаване на профил в онлайн магазина, за управление на достъпа и идентифициране на профила Ви: две имена и e-mail адрес;

- За поръчки и/или договори да доставка на стоки: две имена, e-mail адрес, телефон за контакт, държава, адрес за доставка на поръчаните стоки;

- За издаване на фактура и обработването й – имената Ви, адрес за фактура, адрес на доставка, електронен адрес, използвано средство за плащане, сума на плащането и продукт/и, дата на покупката. Възможно е изискване и на лични данни, които са задължителни, съгласно нормативната уредба;
 

V. ЗА КАКВИ ЦЕЛИ И НА КАКВО ОСНОВАНИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ?

 

 

Основните дейности, цели и основания, които са свързани с обработване на личните данни за  магазин за обувки "ЖАКО" са:

- Дейности по управление на електронния ни магазин;

- Данни за целите на изпълнение на направена поръчка от електронния  магазин за обувки "ЖАКО" на основание сключването на договор;

- Осчетоводяване и фактуриране на покупките и електронния магазин на основание законовото ни задължение за това;

- Дейности по управление на Вашия профил на интернет страницата ни;

- Данни, свързани с управление на достъпа Ви (идентификация), на основание Вашето дадено съгласие.

Личната информация, която събираме, ни позволява да Ви държим в течение относно най-новите ни продукти и предстоящи събития. Тя ни помага и да подобрим услугите, съдържанието и рекламата ни. 

Използваме лична информация, защото тя ни помага в разработването, доставката и усъвършенстването на продуктите, услугите, съдържанието и рекламата ни.

Ако участвате в събития, конкурс или промоция, е възможно да използваме предоставената от Вас информация, за да администрираме тези програми.

VI.СОЦИАЛНИ МРЕЖИ

Достъпът Ви до социалните мрежи като Facebook, Google + и други такива, предвижда отделна регистрация и приемане на общите условия на тези сайтове. Магазин за обувки "ЖАКО" не отговаря за защитата на личните Ви данни при приемането на тези общи условия и в тази връзка е необходимо да се запознаете подробно с общите условия на тези сайтове.

 

 

VII. ТРАНСФЕР В ТРЕТИ СТРАНИ.

 

 

Магазин за обувки "ЖАКО" не прехвърля данните Ви в трети страни извън ЕС като правило.

VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ.

 Магазин за обувки "ЖАКО" взима предпазни мерки – включващи административни, технически и физически мерки – за да защити личната Ви информация от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

Когато публикувате във форуми, чат стаи или услуги на социални мрежи, личната информация, която споделяте, е видима за други потребители и може да бъде четена, събирана или използвана от тях. Вие носите отговорност за личната информация, която изберете да предоставите в тези случаи.

Всички служители на  магазин за обувки "ЖАКО" са задължени да опазват поверителността на информацията Ви, както и да спазват приложимите организационни и технически мерки за защитата й. Достъпът на служители на  магазин за обувки "ЖАКО" до Вашите данни е ограничен до степента, необходима за извършване на техните задължения.

 

IX. СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ.

 

Ще задържим личната Ви информация за период, необходим да бъдат изпълнени целите, изложени в настоящата „Политика за защита на личните данни“, освен ако по закон не се изисква да я задържим за по-дълъг период. Според вида данни и целите, за които са събрани, е определен срок за съхранение, с изтичането на който информацията се изтрива окончателно.

 

X. ВАШИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ДАННИТЕ ВИ.

 

 

Ако сте предоставили Ваши лични данни на  магазин за обувки "ЖАКО", Вие разполагате със следните възможности по всяко време:

- да проверите точността, пълнотата и актуалността на информацията Ви за контакт, като влезете във Вашия профил в интернет страницата на  магазин за обувки "ЖАКО";
- право на достъп до личните Ви данни, обработвани от магазин за обувки "ЖАКО";

- право да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните Ви данни;
- право на преносимост на данните в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;

- правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това;
- право да откажете обработване на личните Ви данни за целите на получаване на електронен бюлетин и други маркетингови комуникации и др.;

- право на жалба до Комисия за защита на личните данни, ако считате че са нарушени Вашите права за защита на данните.

 

XI. ДЕЦА.

 

Не събираме лична информация от деца на възраст под 16 години. Ако научим, че сме събрали лична информация на дете на възраст под 16 години, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро. Ако родители и/или законни представители на деца открият, че деца под тяхното настойничество са дали данните си на магазин за обувки "ЖАКО", свържете се с нас и ние ще изтрием информацията в най-кратък срок.

 

XII. ВАЛИДНОСТ И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА.

 

Възможно е периодично да актуализираме своята „Политика за личните данни“. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната „Политика за личните данни“.

  НОВА КОЛЕКЦИЯ
Дамска колекция
Мъжка колекция
Чанти
ПРОМОЦИИ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
КОНТАКТИ


 
 
 
OK

Ползвайки този сайт, вие се съгласявате с Условията за ползване и Политиката за личните данни.
Повече за бисквитките ще намерите тук