Условия за ползване


1. ПРЕДМЕТ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗA ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ.
 
1.1. Настоящият документ представлява общите условия и условията за ползване нa Магазин за обувки ЖАКО, които уреждат правилата за използването на www.magazin-obuvki.com, включително договорът за продажба, сключен посредством интернет с ''ЖАКО 52 ООД",  като доставчик на този електронен магазин е Договор за продажба от разстояние.  
 
2. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА.
 
2.1. Съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите, интернет сайта www.magazin-obuvki.com се управлява от ''ЖАКО 52 ООД", търговско дружество, регистрирано съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление в град Перник, ул. Стомана №2 , ЕИК 204381757, телефон за контакти: 0893 60 8888 и имейл адрес : obuvki_jaco@abv.bg
3. ТЕРМИНИ
 
3.1. Интернет сайт - съвкупност от интернет страници, с обща заглавна интернет страница, която се зарежда във Вашия браузър, при изписване на електронния адрес www.magazin-obuvki.com.
3.2. Потребител – потребител на www.magazin-obuvki.com е всяко лице, въвело електронния адрес или достигнало до www.magazin-obuvki.com. чрез пренасочване от друг интернет сайт с цел да извършва покупки на стоки по електронен път.
3.3. Потребителски профил (Акаунт )– раздел от Уебсайта, формиран от имейл адрес и лична парола, позволяващ заявяване на поръчка от страна на Клиента, съдържащ цялостна базисна информация относно историята на действията му в Уебсайта (поръчки, движения по поръчки и др.)
3.4. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Продавача и Купувача, чрез който Купувачът заявява на Продавача през Уебсайта намерението си за закупуване на Стоки и Услуги от Уебсайта.
3.5. Потребител с бърза поръчка - всяко лице, което е извършило указани от магазин за обувки ЖАКО действия, за да направи поръчка на стока от www.magazin-obuvki.com, без да се регистрира в Уебсайта.
3.6. Договор за продажба от разстояние - представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги от Уебсайта, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Сайта. Всяка отделно направена поръчка представлява отделен договор.
3.7. Транзакция – действието от страна намагазин за обувки ЖАКО за възстановяване на сума на Купувача в резултат на разваляне или неосъществяване на договор за покупко-продажба от Уебсайта.
3.8. Спецификации – всички характеристики и/или описания на Стоките и Услугите, така както са посочени в описанието им.
 
4. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
4.1. Общите условия на магазин за обувки ЖАКО са задължителни за всички потребители и с всяко използване на този Уебсайт, означава, че Вие сте се запознали внимателно с общите условия за използването му и със съдържанието на Договора за продажба от разстояние, предвиждащ начините на плащане, достъпен на видно място на www.magazin-obuvki.com и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.
4.2. Договорът за продажба от разстояние между Продавача и Kлиента се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на продавача чрез потвърдителен имейл или телефонно обаждане.
4.3. Характеристиките или цените на продуктите, описани в Уебсайта могат да бъдат промeняни от магазин Жако по всяко време и могат да съдържат непредвидени грешки.
4.4. Всички налични стоки, включително и тези в промоция/намaление се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в Уебсайта. 
4.5. Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от магазин за обувки ЖАКО по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители/клиенти.
 
5. СКЛЮЧВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР
 
5.1. Чрез регистрацията на Поръчка в Уебсайта, Купувачът се съгласява по телефона или имейл да заяви желанието си да получи съответната Стока или Услуга от Продавача срещу заплащане.
5.2. Продавачът ще Ви изпрати уведомление за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление Продавачът прави по електронен път (имейл) или по телефона.
5.3. Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по свое усмотрение, включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност или промяна на цената. При всички случаи, Продавачът уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката или Услугата. Магазин за обувки ЖАКО си запазва правото да не изпраща поръчки на клиенти с връщания на продукти повече от 30% от общия им брой поръчани продукти.
5.4. Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез телефонно обаждане от страна на Продавача, че е готов да изпрати Стоката/Услугата от Поръчката.
5.5. Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача се състои от настоящите общи условия и заявената и предоставена информация от Купувача в Уебсайта. Всеки договор ще бъде придружаван от гаранционен сертификат, издаден от Продавача.
5.6. На основание чл. 50 от Закона за защита на потребителите, потребител, който има качество на потребител по смисъла на ЗЗП, има право да се откаже от договора от разстояние, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП.Възстановяването на сумата става по банков път или с наложен платеж по куриер в срок от 7 работни дни от получаването на стоката.
5.7. Клиентът ще поеме всички преки разходи по връщането на Продукти, предлагани от www.magazin-obuvki.com в случай, че се откаже от Договора и заяви това в срока за отказ, предоставен му от Продавача. Клиентът следва да върне продукта с куриерска фирма Лео Експрес до офис гр.Перник, като междувременно уведоми Продавача за това на info@magazin-obuvki.com или на телефон 0893 60 8888
5.8. Продавачът се задължава да възстанови платената сума на Договора, сключен от разстояние, от който Клиентът се е отказал в рамките на 7 (седем) дневен срок от датата, на която получи от Клиента съответната Стока/Услуга съгласно чл.54,ал.4 от ЗЗП. При връщане на сумата по банков път се приспадат таксите за банковия превод от наложения платеж!
5.9. Продавачът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените Стоки или до получаването на доказателство, че са били изпратени, в случай, че не е предложил да вземе сам Стоките.
5.10. В случай, че поръчана и предварително платена Стока и/или Услуга от Клиента не може да бъде доставена/предоставена от Продавача, то последният ще информира Клиента за това и ще възстанови по сметката на Клиента платената вече Стока и/или Услуга, в срок от 7 (седем) работни дни от датата, на която Продавачът е установил този факт или от датата, на която Купувачът е изразил ясно желанието си за прекратяване на Договора. 
5.11. Правото на отказ може да бъде упражнено само в случаи, че задължително са изпълнени следните условия: закупената стока трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид и придружена с всички документи, които са получени заедно с продукта, в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от Закона за защита на потребителите. Транспортните разходи при връщане на стоката от потребителя до онлайн магазин за обувки ЖАКО са за сметка на потребителя. Клиентът следва да върне продукта с куриерска фирма Лео Експрес до офис - гр.Перник, като междувременно уведоми Продавача за това на info@magazin-obuvki.com или на телефон 0893 60 8888.
5.12. Онлайн магазин за обувки ЖАКО възстановява на потребителя заплатената от него за върната стока сума по банкова сметка на потребителя или с наложен платеж по куриер в срок от 7 работни дни от получаването на стоката. За връщането до нас с куриерска фирма Лео Експрес, закупения артикул и възтановането на заплатената сума с наложен платеж (след допълнително уведомяване на Продавача) трябва да посочите наложен платеж, които сте заплатили без цената за доставка! Тест ако сте поръчали артикул - пример с цена от 85лв. и сте заплатили обща цена на куриера 90 лв. това значи, че в цената е включена и доставката! За връщане трябва да посочите на куриера цена 85 лв. и да заплатите таксата за връщане!
5.13. Потребител, упражнил правото си на отказ от Договора от разстояние, трябва да изпрати или предаде стоките обратно на търговеца или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14-дневен срок, считано от датата, на която потребителят е съобщил на търговеца за решението си да се откаже от Договора. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или предаде стоките обратно на търговеца преди изтичането на 14-дневния срок.
5.14. Когато потребител връща закупена от www.magazin-obuvki.com стока с куриерска фирма Лео Експрес, сумата за стоката се възстановява , след като бъде отворена пратката и се установи , че стоката отговаря на изискванията на посочените по-горе. Ако стоката не отговаря на посоченото, същата се връща за сметка на потребителя.
 
6. ПОРЪЧКА
 
6.1. Потребителят има право да поръчва всички стоки, посочени в www.magazin-obuvki.com. При извършване на поръчката, потребителят има право да избере вида, марката и модела на стоките и количеството им, условията за плащане, начина и сроковете за доставка, според предложените на  www.magazin-obuvki.com възможности. При извършване на поръчка, потребителят влиза в договорни отношения с magazin-obuvki.com за покупко-продажба на избрания артикул, регламентирани с настоящите Общи условия. Договорът за продажба от разстояние между www.magazin-obuvki.com и потребителя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на magazin-obuvki.com чрез потвърдителен имейл или телефонно обаждане.
6.2. Kлиентът може да прави Поръчки на Сайта чрез добавянето на желаните Стоки и/или Услуги в количката за покупки, следвайки стъпките, указани в Сайта, за да завърши и изпрати съответната Поръчка. Всяка добавена в количката за покупки Стока и/или Услуга е достъпна за покупка в рамките на наличните количества. Добавянето на една Стока и/или Услуга в количката за покупки, без да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката/Услугата.
6.3. С изпращането на поръчката, Клиентът разрешава на Продавача да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.
6.4. Оn-line системата за покупки през сайта отразява наличността на артикулите към актуалния момент на разглеждане, като предвид динамиката в продажбите е възможно определени продукти, публикувани и фигуриращи на сайта като „налични“ към момента на даване на поръчката, да бъдат изчерпани и да не могат да бъдат поръчани/потвърдени и доставени от magazin-obuvki.com
Онлайн магазин за обувки  ЖАКО не носи отговорност при изчерпване на количества от дадени артикули, определени размери и разцветки. Както и в случай на забавяне на пратката поради липса на наличности, изчакване на нов внос, нова партида или забавяне на доставката до нас от производителите на съответните стоки.
6.5. Всички поръчки получени в събота вечер и неделя или по време на официални празници се обработват в следващия първи работен ден.
6.6. Заплащането на цената по договора се извършва посредством посочените на Онлайн магазин за обувики ЖАКО начини, като с извършването на плащане потребителят прави доброволно изявление, че е съгласен да заплати продукта и че е съгласен с Общите условия.
6.7. Посочените на www.magazin-obuvki.com цени на продуктите са крайни и са с включен ДДС.
6.8. Онлайн магазин за обувики ЖАКО си запазва правото да променя цените на продуктите,  както и тези за доставка.
6.9. Плащането се извършва с наложен платеж – при доставка на поръчания продукт.
6.10. Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:
•  предоставените от Клиента данни в Уебсайта са непълни и/или грешни.
 
7.ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ.
 
7.1. Личните данни, които magazin-obuvki.com получава при регистрацията или при сключване на договор за продажба без регистрация, ще бъдат използвани единствено за обслужване на потребителите – приемане и изпълнение на поръчки и връзка с потребителите в случаи на възникнали проблеми, свързани с поръчката.
7.2. Онлайн магазин за обувки ЖАКО, изпълнява изискванията на Закона за защита на личните данни и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод на сключване на договора от разстояние, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
7.3. С приемането на Общите условия, потребителят се съгласява информацията за него да бъде съхранявана и обработвана по предвидения в тях и в закона ред, както и се съгласява личните му данни, обявени като общодостъпни в потребителския му профил в magazin-obuvki.com, да бъдат използвани от magazin-obuvki.com за целите на директния маркетинг.
7.4. Онлайн магазин за обувки ЖАКО се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
- е получило изричното съгласие на потребителя при регистрацията или в по-късен момент;
- информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
- други посочени в закона случаи.
 
8.ДОСТАВКА НА СТОКИ
 
8.1. Поръчаните артикули ще бъдат доставени до указания от Вас адрес чрез куриерска фирма "Speedy", или офисът на куриера във вашия град след уточняване. Стойностна на транспорта се заплаща от клиента като цената е 3 лв. до всяка точка на страната. Повече подробности за доставката може да видите на страницата на куриера.
https://www.speedy.bg/bg/ Национален телефон на куриера: 1 7001 7001 – за абонати на мобилните оператори според абонаментния план
 
Цената за доставка до всяка точна на страната е само 5.49 лв. Освен ако дадения модел не е обозначен с БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА.
За поръчки над 150 лв. Ще получите отстъпка от 7%.  Поръчания артикул не трябва да бъде с намалена цена или в промоция. В случай, че са с намалена цена или в промоция - отстъпките не се начисляват.
По случай официалните празници всички ненамалени артикули над 130 лв. Получават 7 % отстъпка!
8.2. Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи.
8.3. Детайлите по отношение на доставката на Стоките/Услугите включително, но не само тези относно срока на доставка/изпълнение не представляват договорно задължение от страна на Продавача за извършването на съответната доставка/изпълнението на сътветната Услуга на конкретна дата. Съответно Клиентът няма право на каквото и да е обезщетение в случай, че датата, на която е било обявено от Продавача, че ще достави Стоката или ще извърши Услугата не е спазена.
 
9. ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ.
 
9.1. Продавачът предлага всички Стоки на Сайта с гаранция за съответствие на стоката с Договора в съответствие с действащото законодателство. Рекламация при явни дефекти се предявява до 30 дни след закупуването на стоката, а при скрити дефекти при откриването им, но не по-късно от срока на гаранцията им.
9.2. При разлепване и/или дефект, който може да бъде отстранен и само ако проблемът не е в резултат на неправилна експлоатация, обувните артикули се ремонтират в срок до 30 дни и се изпращат по куриер за  сметка на продавача.
9.3. Гаранционните сертификати, издадени от magazin-obuvki.com ще се изпращат на Клиента на хартиен носител заедно с поръчания продукт
9.4. В случай, че Купувачът не уведоми magazin-obuvki.com за липсата на гаранционния сертификат в рамките на максимум 48 (четирдесет и осем) часа от получаването на стоката, на имейл адрес info@magazin-obuvki.com, ще се счита, че такъв е бил предоставен от Продавача. 
Информация за правата на потребителите, произтичащи от законовата гаранция по чл. 112-115 от ЗЗП.
Чл. 112.
При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид: 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие; 2. значимостта на несъответствието;възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.
Чл. 113.
Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.
Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.
Чл. 114.
При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:
разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
намаляване на цената;
Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
Чл. 115.
Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.
Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.
 
10. ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА
 
10.1. Достъпът до magazin-obuvki.com с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент.
10.2. Онлайн магазин за обувки ЖАКО си запaзва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е Клиент до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на magazin-obuvki.com по какъвто и да е начин. При това положение, единственото право на Клиента е да се обърне към отдел „връзка с клиенти" от "Контакти" на magazin-obuvki.com, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. magazin-obuvki.com не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.
10.3. Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на сайта адреси в раздел „За Контакти”. Продавачът има свободата да борави с получената информация без да бъде необходимо да се обосновава за това.
10.4. Всички цени на Стоките и/или Услугите на сайта са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.
10.5. Всички изображения, поместени на Сайта имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока/Услуга, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките или Услугите в Сайта (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната Стока или да създават грешно впечатление за предлаганата Услуга. Клиентът няма право да търси каквато и да е отговорност на Продавача за такива несъотвествия.
 
11. ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ
 
11.1. Съдържанието, съгласно определението в глава „Термини“, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговскиите символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Сайта, са изключителна собственост на magazin-obuvki.com.
11.2. Всякакво съдържание, до което Клиентът има достъп, независимо от средствата за това, е предмет на регулиране от настоящите общи условия.
11.3. Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва съдържанието само за лични нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ.
11.4. Всяко различно използване на съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между magazin-obuvki.com и Клиента и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на magazin-obuvki.com, който има право да потърси отговорността на Клиента за това.
11.5. Забранена е всякаква употреба на съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от magazin-obuvki.com.
 
12. ОТГОВОРНОСТ
 
12.1. Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача или от трети лица вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.
12.2. Във всички останали случаи, отговорността на Продавача е ограничена максимум до стойността на поръчаната и платена Стока. 
 
13. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
 
13.1. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.
13.2. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.
ПРИЛОЖИМО ПРАВО – ЮРИСДИКЦИЯ
13.3. Всякакви спорове, които могат да настъпят между magazin-obuvki.com и потребител ще бъдат решавани по взаимно съгласие. В случай, че това не е възможно, те ще бъдат отнесени до компетентния български съд в съответствие с българското законодателство.
 
Екип на магазин за обувки ЖАКО е винаги предразположен позитивно към коректно решаване на всеки спор от двете страни.

 

  НОВА КОЛЕКЦИЯ
Дамска колекция
Мъжка колекция
Чанти
ПРОМОЦИИ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
КОНТАКТИ


 
 
 
OK

Ползвайки този сайт, вие се съгласявате с Условията за ползване и Политиката за личните данни.
Повече за бисквитките ще намерите тук